• lituanika-african-violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Lituanika

  7,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • ramblin lassie av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Ramblin Lassie

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Robs Bamboozle av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Robs Bamboozle

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Snezhniy Bars av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Snezhniy Bars

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Rob's Antique Rose av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Rob’s Antique Rose

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Rozovaya Akvarel av-02

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Pink Watercolor/Rozovaya Akvarel

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Kajuns Royal Knockout av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Cajuns Royal Knockout

  6,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • hearts-aflutter-african-violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Hearts Aflutter

  5,500تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Duchess african violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Duchess/Rs-gertsoginia

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Scarlet Sky av cutting-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Scarlet Sky

  5,500تومان
  افزودن به سبد خرید
 • code 1200 av cutting-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۱۲۰۰

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • code-1000-african-violet

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۱۰۰۰

  3,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • optimara-idaho-av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Optimara Idaho

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Buckeye Sarsparilla violet

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Buckeye Sarsparilla

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • le-paccbet russian violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی روسی лЕ-рассвет

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • african violet cuttings code 80

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۸۰

  3,500تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Ever Precious violet cutting-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Ever Precious

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • California Victory african violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته California Victory

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Buckeye Seductress av-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Buckeye Seductress

  5,000تومان
  اطلاعات بیشتر
 • african violet code 1100-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۱۱۰۰

  3,000تومان
  اطلاعات بیشتر
 • Looking Glass violet cutting-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Looking Glass

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Inner pendant violet cutting

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی آویز جوهری

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Optimara Cindy violet cutting-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Optimara Cindy

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • african violet code 900-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۹۰۰

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Semi-miniature violet cuttings-01

  قلمه برگ بنفشه نیمه مینیاتوری کد ۸۵۰

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Miniature bells violet

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی آویز مینیاتوری زنگوله ای

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • cabaret violet cuttings-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Cabaret

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • blue eyed russia cutting violet-01

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Blue Eyed Russia

  6,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • blue dragon african violet-1

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی Blue Dragon

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Rob's Vanilla Trail violet cutting 940

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی مینیاتوری Rob’s Vanilla Trail

  4,000تومان
  اطلاعات بیشتر
 • Heaven's a-calling violet 934

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Heaven’s a-calling

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • african violet cutting code 200

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۲۰۰

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Ruffled Skies Miniature 913

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی مینیاتوری Ruffled Skies

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Zephyr african violet 905

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Zephyr

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • EK Marble Apollo violet 893

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته EK Marble Apollo

  6,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • buckeye-t-f-african-violet-886

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Buckeye.t-f

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Warm Sunshine african violet 876

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Warm Sunshine

  6,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Yvonne Decelles violet 870

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Yvonne Decelles

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Ma's Secret Child 864

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Ma’s Secret Child

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • PC-Vicomte violet cutting 855

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته PC-Vicomte

  6,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • outer limits violet cutting 846

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته outer limits

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Mas Almost Autumn violet 815

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Ma’s Almost Autumn

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • King's Ransom violet 807

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته King’s Ransom

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Christmas Glitter cutting 797

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Christmas Glitter

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • watermelon-snow-violet-762

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Watermelon Snow

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Optimara Ingrid violet 753

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Optimara Ingrid

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • Rebel's Rose Bud

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Rebel’s Rose Bud

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • arapahoe violet cuttings 7381

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی واریته Arapahoe

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • violet-cutting-for-planting-700

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی ابلق کد ۷۰۰

  5,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • violet-cutting-for-sale-300

  قلمه برگ بنفشه آفریقایی کد ۳۰۰

  4,000تومان
  افزودن به سبد خرید
 • صفحه 1 از 212